Dây Cáp Ngọc Lan (Đồng Trần 1)

    10.00 9.00

    cap dong tran

    Cáp đồng trần (Loại: C)