Category Archives: KỸ THUẬT

Trạm Biến Áp Hợp Bộ Là Gì?

Trạm biến áp hợp bộ (kios) được coi là một trạm biến áp có hình dạng tổng quát kín đáo mang kiểu thiết kế và được chế tạo luôn theo các quy tắc tiêu chuẩn của quốc tế, trạm biến áp hợp bộ có thể sửa chữa được những lỗi mà các trạm treo cơ bản […]