Cáp Chống Cháy Tài Trường Thành (0.6/1KV)

    10.00 9.00

    tai truong thanh

    Cáp chống cháy, 3 pha 1 trung tính, ruột đồng, cách điện XLPE – 0.6/1KV, Giáp 2 băng thép, vỏ bọc FR- PVC.

    Kí hiệu: FR-C/XLPE/PVC/DSTA/PVC – 0.6/1KV.