Bảng Giá Sản Phẩm


  Dưới đây chỉ là bảng giá tham khảo, vui lòng liên hệ với chúng tôi để có mức giá tốt nhất: 

  • Công ty TNHH Dịch Vụ Và Thiết Bị SAO NAM
  • Điện thoại: 0939 038 287.
  • Địa chỉ: 51/1, Đường 5, KP 2, Linh Xuân, Thủ Đức, Tp.Hcm.
 
BẢNG GIÁ HIỆN HÀNHNGÀY PHÁT HÀNH
BẢNG GIÁ THIBIDI
Máy biến áp Thibidi (Silic) TC:260801/01/2020
Máy biến áp Thibidi (Silic) TC: 62, TC: 6945, TC: 337001/01/2020
Máy biến áp Thibidi (Amorphous) TC: 260801/01/2020
Máy biến áp Thibidi (Amorphous) TC: 62, TC: 6945, TC: 337001/01/2020
Máy biến áp Thibidi (Amorphous-Ecotrans) TC: 260801/01/2020
Máy biến áp Thibidi (Amorphous-Ecotrans) TC: 62, TC: 6945, TC: 337001/01/2020
Máy biến áp Thibidi (Ecotrans) TC: 260801/01/2020
Máy biến áp Thibidi (Ecotrans) TC: 62, TC:6945, TC:337001/01/2020
BẢNG GIÁ EMC
Máy biến áp EMC Silic TC: 260801/04/2020
Máy biến áp EMC Silic TC: 62, TC: 3370, TC: 694501/04/2020
Máy biến áp EMC Amorphous TC:260801/04/2020
Máy biến áp EMC Amorphous TC: 62, TC: 3370, TC: 694501/04/2020
Máy biến áp EMC Khô, Bối Dây Đồng 01/04/2020
Máy biến áp EMC Khô, Bối Dây Nhôm01/04/2020
BẢNG GIÁ SHIHLIN VA HEM
Máy Biến Áp SHIHLIN Amorphous và Silic TC: 6201/01/2020
Máy biến áp HEM TC: 6201/01/2020